Пројекат Обреж :: ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ЧАЧАК

Пројекат Обреж

gsa cacak obrez

Програм изградње социјалних станова средствима Републичке агенције за становање и града Чачка, успешно је реализован и приведен крају током 2013. године, а свечани завршетак радова обележен је за Дан града Чачка, 18. децембра 2013. године. Међутим, Влада Републике Србије још увек није усвојила Уредбу о условима и мерилима за одабир закупаца станова изграђених на основу поменутог програма, која ће представљати правни и институционални оквир за каснији улазак у процедуру расподеле станова, што значи да „Градска стамбена агенција“ Чачак и даље није у ситуацији да предузима наредне кораке у правцу усељења будућих закупаца у стамбене јединице на Обрежу.

Наиме, по усвајању поменуте Уредбе, уследиће назначене активности: на седницама Управног одбора „Градске стамбене агенције“ Чачак, Градског већа града Чачка и Скупштине града Чачка, биће усвојен Правилник о расподели станова, који ће регулисати начине и критеријуме под којима ће се расподељивати новоизграђене стамбене јединице, након чега ће се стећи предпоставке да Градоначелник града Чачка образује одговарајућу комисију и повери јој провођење конкурса. По расписивању конкурса, потенцијалним корисницима услуга ће бити остављен примерен рок за подношење документације. Иза тога, комисија ће приступити бодовању пристиглих пријава и изаћи са прелиминарном ранг листом. Потом ће бити остављен додатни рок, за подношење евентуалних приговора, односно жалби другостепеној инстанци, која ће по разматрању истих утврдити коначну ранг листу, после чега је могуће усељење крајњих корисника услуга.

Подсетимо, на локацији Обреж су изграђене 24 стамбене јединице, распоређене у 6 ламела, што представља реализацију друге фазе изградње овог насеља. Сваки од наведених станова има око 72 м2 корисне стамбене површине и састоји се из подрумског дела, приземља и подкровља. У питању су стандарди који далеко превазилазе постојеће нормативе везане за област социјалног становања у Републици Србији, па ће се из тог разлога ићи на пријем искључиво вишечланих породичних заједница, са 4 члана породичног домаћинства и више. Такође, усвајањем одговарајуће Уредбе од стране Владе Републике Србије, биће дефинисана тзв. горња и доња скала просечних прихода по члану породичног домаћинства. То из разлога, што се полази од тога да уколико одређена породица поседује велике приходе по члану домаћинства, таквој породици није неопходно опредељивати на коришћење стан за социјално становање, јер она на тржишту може на другачији начин да реши своје стамбене потребе. Са друге стране, имајући у виду да је овде реч о становима за социјално становање, а не за социјално угрожене, уколико су просечни приходи по члану породичног домаћинства изузетно ниски, полази се од тога да таква породица неће бити у могућности да благовремено сервисира своје будуће уговорне обавезе.

Финансирање пројекта вршено је на начин да је Републичка агенција за становање из Београда определила 47 милиона динара бесповратних подстицајних средстава, док је остатак до пуног износа обезбеђен из буџета града Чачка. Извођење радова је било поверено конзорцијуму чачанских привредних друштава „Проинвест“ и „Алфако инжењеринг“.