Сарадња Агенције :: ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ЧАЧАК

Сарадња Градске стамбене агенције са осталим институцијама и установама

„Градска стамбена агенција“ Чачак у свом свакодневном раду, на реализацији планираних послова и радних задатака, остварује сарадњу са:

  • Управама и службама града Чачка;
  • Републичком агенцијом за становање из Београда, која представља кровну организацију свих општинских, односно градских стамбених агенција у Републици Србији;
  • Министарством грађевинарства, инфраструктуре и саобраћаја у Влади Републике Србије;
  • Градским и општинским стамбеним агенцијама на територији Републике Србије, организованим кроз Асоцијацију стамбених агенција Србије;
  • Средствима јавног информисања, односно штампаним и електронским медијима;
  • Невладиним организацијама.