Документа и плански акти :: ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ЧАЧАК

Документа и плански акти

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника (породице) за доделу средстава намењених за побољшање услова становања кроз доделу средстава за иградњу индивидуалног стамбеног објекта

1. новембар 2023. године


КОНКУРС за именовање директора Градске стамбене агенције Чачак

13. април 2023. године


ЈАВНИ КОНКУРС

13. март 2023. године


ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање пријава за суфинансирање уређења фасада у екстра зони, првој и другој зони града Чачка

01. децембар 2021. године


Коначна ранг листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица путем доделе стамбених јединица

10. новембар 2021. године


ОДЛУКА о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

08. септембар 2021. године


ЈАВНИ ПОЗИВ - за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 25 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији Града

19. март 2021. године


ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ - Обреж

27. новембар 2020. године


КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈЕДНОГ ЈЕДНОИПОСОБНОГ СТАНА ИЗ ОКВИРА ПРОГРАМА СИРП У ЧАЧКУ

18. децембар 2018. године

Управни одбор „Градске стамбене агенције“ Чачак, расписао је Конкурс за давање у закуп једног једноипособног стана квадратуре 38,60 m2 изграђеног у оквиру СИРП програма.

На конкурсу могу учествовати лица која на подручју Републике Србије немају у власништву стан илипородичну кућу, а задовољавају следеће услове:

    1. лице које има статус избеглог или прогнаног лица са боравиштем на територији града Чачка од најмање 3 године до дана расписивања конкурса и са поднесеном пријавом за пријем у држављанство Републике Србије,
    2. лице које је изгубило статус избеглог или прогнаног лица пријемом у држављанство Републике Србије након 1. јануара 1998. године, са боравиштем или пребивалиштем на територији града Чачка од најмање три године до дана расписивања конкурса.

Предмет конкурса

Овим Конкурсом је обухваћено давање у закуп на одређено време једог једноипособног стана на територији града Чачак под називом "Кошутњак", тако да:

    - породице са два, три или више чланова од којих је један малолетан могу конкурисати за закуп једноипособног стана, квадратуре 38,60 m2, који стан се налази у насељу „Кошутњак“ у Чачку, улица Илије Гарашанина број:69/4.

Рок за подношење Пријаве је 30 дана од дана објављивања Конкурса на огласној табли градске управе града Чачка, рачунајући и дан објављивања. Конкурс је објављен на огласној табли и сајту града Чачка дана 18. децембра 2018. године, огласној табли и сајту „Градске стамбене агенције“ Чачак дана 18. децембра 2018. године и у недељном листу „Чачанске новине“ дана 18. децембра 2018. године и траје до 16. јануара 2019. године.

Пријава на Конкурс, са пратећом документацијом, подноси се Комисији за одабир корисника СИРП програма („Градска стамбена агенција“ Чачак) на адресу: Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак са назнаком: „Пријава на конкурс-СИРП“, у затвореном коверту, путем препоручене пошиљке или на шалтер број: 10. Градске управе града Чачка у улици Жупана Страцимира бр. 2.

Управни одбор
„Градске стамбене агенције“ Чачак


Радови на нужним и хитним поправкама на стамбеним објектима града социјално угроженим лицима – Поновљени позив

07. новембар 2018. године

Овлашћењем Градоначелника града Чачак прецизирано је да „Градска стамбена агенција“ Чачак у име и за рачун Града Чачка као Наручиоца у смислу Закона о јавним набавкама спроведе све фазе поступка јавне набавке мале вредности: Радови на нужним и хитним поправкама на стамбеним објектима града социјално угроженим лицима.

За потребе провођења набавке, „Градска стамбена агенција“ Чачак израдила је преко стручних лица предмер и предрачун радова као саставни део конкурсне документације, иза чега је конципиран јавни позив за подношење понуда и конкурсна документација.

Комисија за јавну набавку је објавила јавни позив са конкурсном документацијом на Порталу јавних набавки дана 07. 11.2018. године. Позив је отврорен 8 дана, односно до 15.11.2018. године до 12h. Јавно отварање понуда је у 13 h.


Радови на нужним и хитним поправкама на стамбеним објектима града социјално угроженим лицима

19. септембар 2018. године

Овлашћењем Градоначелника града Чачак прецизирано је да „Градска стамбена агенција“ Чачак у име и за рачун Града Чачка као Наручиоца у смислу Закона о јавним набавкама спроведе све фазе поступка јавне набавке мале вредности:Радови на нужним и хитним поправкама на стамбеним објектима града социјално угроженим лицима.

За потребе провођења набавке, „Градска стамбена агенција“ Чачак израдила је преко стручних лица предмер и предрачун радова као саставни део конкурсне документације, иза чега је конципиран јавни позив за подношење понуда и конкурсна документација.

Комисија за јавну набавку је објавила јавни позив са конкурсном документацијом на Порталу јавних набавки дана 19. 09.2018. године. Позив је отврорен 8 дана, односно до 27.09.2018. године до 12h. Јавно отварање понуда је у 13 h.


К О Н К У Р С
за именовање директора Градске стамбене агенције Чачак

16. март 2018. године

К О Н К У Р С


страна 1 2