Документа и плански акти :: ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ЧАЧАК

Документа и плански акти

Јавни позив за прикупљање понуда за набавку материјала :: измена и допуна конкурсне документације и обавештење о продужењу рока

25. децембар 2017. године

О Д Л У К А
О ДОДЕЛИ
УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА

Одговор на постављенa питањa у поступку јавне набавке број 01/Д-2017

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ МАТЕРИЈАЛА ФАСАДЕРСКИХ РАДОВА


Јавни позив за прикупљање понуда за набавку материјала

11. децембар 2017. године

Позив за подношење
понуда

Конкурсна
документација


Коначне ранг листе
за расподелу станова изграђених у оквиру СИРП програма

24. октобар 2017. године

Коначне ранг
листе

ОДЛУКА
- једнособан стан -

ОДЛУКА
- једноипособан стан -


ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање пријава за суфинансирање уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка

22. септембар 2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ


Предлози ранг листа - СИРП (октобар 2017.)

Решења (II)
Обреж 2016.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА РЕДА ПРВЕНТСТВА

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА РЕДА ПРВЕНТСТВА

КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СТАНОВА ...

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки

Конкурс, ранг листе и решења
Обреж 2015.

Закон о социјалном
становању

Национална стратегија
социјалног становања

Управљање и одржавање
стамбеног фонда

Коришћење
земљишта

Постојећи градски
планови и програми

Уредба о стандардима и нормативима за планирање ...

Уредба о условима и мерилима за одређивање реда првенства

Одлука о давању у закуп станова изграђених на основу ...


страна 1 2