Организациона структура :: ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ЧАЧАК

Организациона структура

Управни одбор

Закон о јавним агенцијама прописао је услове за именовање чланова Управног одбора, као и да се број чланова Управног одбора одређује актом о оснивању и не може бити мањи од три ни већи од седам чланова.

Управни одбор Градске стамбене агенције Чачак чини пет чланова, а то су:

  1. Братислав Зечевић – Председник Управног одбора;
  2. Драган Дмитрић – Заменик Председника Управног одбора;
  3. Иван Јојић – Члан Управног одбора;
  4. Никола Мелајац – Члан Управног одбора;
  5. Петар Радојичић – Члан Управног одбора.

Директор

Скупштина Града Чачка је на редовној седници, одржаној 16. маја 2018. године, донела Решење о именовању директора Градске стамбене агенције града Чачка, на период од пет година. За директора је именована Бранкица Јелић, дипломирани правник из Чачка, која је у претходном периоду већ са успехом обављала дужност директора Градске стамбене агенције Чачак.