О нама :: ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ЧАЧАК

О нама

image2

„Градска стамбена агенција“ Чачак је самостални правни субјект. Уписана је у регистар тадашњег Трговинског, а сада Привредног суда у Чачку, 28. новембра 2005. године, као буџетски корисник, чија је претежна делатност развој пројеката о некретнинама. Поступку оснивања Општинске стамбене агенције, непосредно је претходила одлука Скупштине оштине Чачак, којом је укинут Фонд за финансирање и изградњу станова солидарности Општине Чачак. Крајем маја 2001. године, законодавац укида обавезу правних субјеката да издвајају доприносе за солидарну стамбену изградњу, па самим тим рад Фонда постаје безпредметан и он се формално правно гаси одлуком Скупштине општине Чачак. Престанком овог правног субјекта, поставља се питање обезбеђења услова за одрживи развој социјалног становања и начин обезбеђења и располагања средствима за развој социјалног становања. У том тренутку, недостајала је подршка државе, као и стратегија из области социјалног становања и програма за реализацију стратегије.

Упоредо са гашењем Фонда, у седам градова и општина Републике Србије, међу којима је и град Чачак, одпочео је са реализацијом Меморандум о разумевању, потписан између УН Хабитата и седам одабраних јединица локалних самоуправа, у циљу реализације „Програма становања и трајне интеграције избеглица у Србији – СИРП“. Програм вредан 15 милиона евра, представљао је полазну основу за почетак рада општинских стамбених агенција. У чачанској општинској стамбеној агенцији, препознат је релевантан субјект за реализацију програма СИРП, који ће на најбољи могући начин обележити почетак рада и дати пуно оправдање за постојање Агенције. Знања стечена при реализацији овог програма су од примарног значаја у поступку савременог приступа социјалном становању у Републици Србији.

„Градска стамбена агенција“ Чачак у овом тренутку газдује са 127 стамбених јединица, које се налазе у Кошутњаку, Обрежу и на Љубић кеју, као и са 3 локала. У Кошутњаку су изграђене 102 стамбене јединице, од којих 76 у оквиру СИРП програма, 14 за потребе ратних војних инвалида и 12 опредељених за самохране родитеље. На Обрежу је за Дан града Чачка, 18. децембра 2013. године приведена крају изградња 24 стана распоређених у 6 ламела и они ће у наредном периоду, а након усвајања одговарајуће уредбе од стране Владе Републике Србије, бити расподељени на основу Закона о социјалном становању. „Градска стамбена агенција“ Чачак располаже са једном стамбеном јединицом на локацији Љубић кеј у Чачку, која ће по завршетку одговарајућег конкурсног поступка бити додељена на коришћење породици палих бораца, односно ратних војних инвалида.

Структура и локације изграђених станова за социјално становање:

Локација Број стамбених јединица Корисници
Избегла и прогнана лица из Хрватске и БиХ Домицилно становништво Ратни војни инвалиди Самохрани родитељи
Кошутњак 102 61 15 14 12
Обреж 24
Љубић кеј 1 1