Пројекат Љубић кеј :: ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ЧАЧАК

Пројекат Љубић кеј

gsa cacak ljubic kej

На локацији Љубић кеј, у непосредној близини Градске топлане, предвиђена је реализација пројекта изградње станова за социјално становање, кредитним средствима Банке за развој Савета Европе.

Намера државе, коју је својевремено дефинисало тадашње Министарство грађевинарства и урбанизма, у Влади Републике Србије, је да се на наведеној локацији изгради 100 стамбених јединица, од којих би 70 било опредељено за тзв. непрофитну продају, а 30 за стављање под режим закупа.

Пројекат подразумева изградњу под непрофитним условима нових станова за издавање у јавној својини и за продају у личну својину. Пројекат ће симулирати будуће стандардне механизме издавања стамбених кредита непрофитним стамбеним организацијама, као што предвиђа Закон о социјалном становању. Генерално, програмирање и финансирање биће реализовано на републичком, а реализација пројекта, укључујући и избор корисника, на локалном нивоу. Стамбени програми ће бити разрађивани на основу потврђених искустава и добре праксе у решавању стамбених потреба популације са нижим примањима. Програми ће бити подржани и свим расположивим субвенцијама из извора мимо кредита.

У техничком погледу, пројекат ће посебно подржати промоцију високих стандарда енергетске ефикасности и уколико нека од јединица локалних самоуправа изрази посебан интерес, нови станови могу се градити по стандардима пасивне градње, са намером да постану пример добре праксе за цео стамбени сектор. То је управо и у складу са интенцијама неких градских стамбених агенција код изградње станова у јавној својини. У погледу структуре и опремања стамбених јединица, биће коришћени нови стандарди за социјално становање, којима се дефинишу границе државне подршке, а чија израда је у току.

Пројектом ће бити посвећена посебна пажња промоцији новог система социјалног становања. У том смислу, сва насеља и зграде биће грађене на основу конкурса за идејна урбанистичко – архитектонска решења. Овакви конкурси би требало да постану стандардни за све социјалне стамбене програме изградње, који су подржани од стране државе.

Обзиром на евидентно кашњење државе везано за почетак реализације овог пројекта, као и одређене намере ресорних министарстава у Влади Републике Србије да се кредитна средства добијена од стране Банке за развој Савета Европе преусмере за потребе изградње нових станова у срединама захваћеним поплавама, „Градска стамбена агенција“ Чачак ће се прилагодити евентуалним новонасталим условима. Дакле, уколико се од овог пројекта буде дефинитивно одустало, Агенција ће привести намени поменути простор на другачији начин. То ће подразумевати да се у наредној 2015. години на локацији Љубић кеј, средствима „Градске стамбене агенције“ Чачак и буџета града Чачка, изгради мањи број станова за потребе социјалног становања у граду Чачку.