Пројекат Кошутњак :: ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ЧАЧАК

Пројекат Кошутњак

gsa cacak kosutnjak

У насељу Кошутњак укупно се налази 102 стамбене јединице, којима газдује „Градска стамбена агенција“ Чачак, а први станари, у оквиру тзв. СИРП програма, су се на наведеној локацији уселили почетком 2008. године. Том приликом су од стране високих званичника Владе Републике Србије, као и представника Амбасаде Републике Италије, УН Хабитат-а и локалне самоуправе, подељени кључеви за 76 станова, од којих 61 стамбена јединица за потребе избеглог и прогнаног становништва из бивших југословенских република Хрватске и Босне и Херцеговине, а 15 станова је опредељено за домицилно становништво града Чачка.

У каснијем периоду, насеље је дограђивано, на начин да је уз финансијску подршку Министарства рада, запошљавања и социјалне политике изграђено 14 стамбених јединица за потребе ратних војних инвалида. Напомињемо да „Градска стамбена агенција“ Чачак корисницима услуга који живе у поменутим становима не наплаћује трошкове закупа, из разлога недовршене процедуре закључивања уговора о закупу стана између корисника и Дирекције за имовину Републике Србије, на начин како је то програмом предвиђено.

Током лета 2012. године, последњи у низу станара у насељу Кошутњак су добили свој кров над главом, а у питању је 12 породица са позиције самохраних родитеља. Трошкови финансирања изградње ових стамбених јединица су пали на терет „Градске стамбене агенције“ Чачак и оснивача – града Чачка.

Закуподавни однос који је Агенција уговорила са корисницима станова, подразумева наплату закупнине, из ког разлога је било потребно посебно прилагодити рачуноводствени и софтверски систем у Агенцији. Правовремена наплата закупа подразумева и рад на терену са корисницима услуга. Један број корисника су инвалидна и стара лица, која су у немогућности да остваре други вид комуникације са Агенцијом, до директног контакта, који се остварује једино посетама представника Агенције.

Обавеза коју Агенција има према донатору и граду Чачку, огледа се у инвестиционом одржавању ових објеката. Калкулација закупа у себи садржи износ опредељен за одржавање, који се наменски усмерава.

За потребе инвестиционог одржавања, Агенција сагласно Закону о јавним набавкама врши одабир најповољнијег понуђача радова, кога ангажује према указаној потреби. Окончани поступак изградње објеката подразумева њихово одржавање у гарантном року, па су евентуални трошкови ван наведених, сведени на минимум.

У претходном периоду, установљене недостатке у изведеним радовима и настале кварове, санирао је извођач радова у гарантном року, сагласно прихваћеној понуди.