26.09.2023. ОБЈАВЉЕН ЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ ЧАЧКУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ЛОЖИШТА У 2023. ГОДИНИ

ОБЈАВЉЕН ЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ ЧАЧКУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ЛОЖИШТА У 2023. ГОДИНИ
26. септембар 2023. год.

За спровођење јавног позива за суфинансирање мера смањења загађења ваздуха у граду Чачку пореклом из индивидуалних ложишта у 2023. години опредељена су средства у укупном износу од 8.952.000,00 динара, од чега је 1.000.000,00 динара опредељено у буџету Града Чачка за 2023. годину, док је 7.952.000,00 динара обезбедило Министарство заштите животне средине за реализацију пројеката смањења загађења ваздуха у Србији пореклом од индивидуалних ложишта, по основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта „Смањење загађења ваздуха у Граду Чачку пореклом из индивидуалних извора у 2023. години


Мера која се суфинансира по овом јавном позиву је:


Замена постојећих уређаја за грејање ефикаснијим уређајима на гас:

  • Набавка кондензационих котлова снаге 32kw - укупно 34 комада;
  • Набавка кондезациних котлова снаге 32 кw – укупно 31 комад;
  • Максимално учешће Града износи до 100% укупне вредности са ПДВ,
    која вредност је опредмећена кроз доделу гасног котла крајњем кориснику у власништво гас
    (34 кондезациона котла снаге 25 kw и 32 кондезациона котла снаге 32 kw; укупно 65 кондезационих котлова);
  • Укупна планирана средства пројектом износе 8.952.000,00 динара.


  • Преузми документацију