11.05.2018. РАСПИСАН МЕЂУНАРОДНИ ТЕНДЕР ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНОВА ЗА РОМЕ У КОШУТЊАКУ :: ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ЧАЧАК

РАСПИСАН МЕЂУНАРОДНИ ТЕНДЕР ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНОВА ЗА РОМЕ У КОШУТЊАКУ
11. мај 2018. год.

Служба за јавне набавке Града Чачка је у петак 11. маја 2018. године расписала међународни тендер за изградњу стамбене зграде са 22 стамбене јединице, за смештај ромских породица које ће бити расељене са постојећих локација на Сајмишту и Трнавској улици.

Изградња наведеног стамбеног објекта је финансијски подржана донаторским средствима Европске уније. Пројектом је одобрено 733.000,00 еура за изградњу стамбене зграде, а средства су већ одавно трансферисана на наменски девизни рачун буџета Града Чачка. Тендер је отворен до 11. јула 2018. године.

Према тендерској документацији, градиће се осам станова површине 30 м2, девет станова површине 45 м2, четири стана површине 50 м2 и један стан површине 60 м2. За разлику од постојећих зграда у Кошутњаку, поменути станови за ромске породице ће поседовати и терасе.

Роми којима на коришћење буду поверене ове стамбене јединице, имаће обавезу да плаћају све комуналне услуге и неће им бити омогућено да сакупљају секундарне сировине на том подручју, већ ће за такве сврхе добити одговарајући простор у оквиру ЈКП Комуналац. Стамбена зграда ће, као и све остале у граду, имати свог управника стамбене заједнице, који ће се старати о згради и одржавању реда у њој.