17.01.2018. ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА УСВОЈИЛО ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ :: ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ЧАЧАК

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА УСВОЈИЛО ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ
17. јануар 2018. год.

На 50. седници Градског већа Града Чачка, чланови градске Владе су, између осталог, утврдили предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи Програм пословања и План рада Градске стамбене агенције Чачак за 2018. годину.

Известилац по наведеној тачки дневног реда је био Милан Драшкић, директор Градске стамбене агенције Чачак, који је градске већнике упознао са кључним елементима Годишњег Програма пословања Агенције, а они се односе на реализацију следећих програмских активности: Програм изградње станова у Кошутњаку за део ромске популације града Чачка, Имплементација новог Закона о становању и одржавању зграда и са тим у вези процес регистрације стамбених заједница и избор управника стамбених зграда, Пренос права коришћења станова у јавној својини са Центра за социјални рад на Градску стамбену агенцију, Пројекат санације и уређења фасада у екстра зони града Чачка у 2018. години, Програм изградње станова за социјално становање средствима Републичке агенције за становање и Града Чачка, Управљање и одржавање постојећих и новоизграђених стамбених јединица чији је инвеститор Градска стамбена агенција, Даље активности на плану спровођења СИРП програма, Послови Градске стамбене агенције везани за правно следбеништво над својевремено угашеним Фондом за финансирање солидарне стамбене изградње Општине Чачак, Задаци који се тичу сарадње са домаћим и међународним невладиним организацијама и државним сектором на плану енергетске ефикасности у зградарству и обновљивих извора енергије и Пројекат изградње станова за социјално становање кредитним средствима Банке за развој Савета Европе.

Након што је председавајући отворио расправу, за реч су се јавили чланови Градског већа Михаило Јовић и Милан Лукић, иза чега се приступило гласању, којом приликом је предлог Одлуке утврђен једногласно и о њему ће се на наредној седници Скупштине Града Чачка изјаснити одборници.

По завршетку седнице Градског већа, представницима електронских и штампаних медија је изјаву дао Милан Драшкић, директор Градске стамбене агенције Чачак.