10.11.2017. У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ ОДРЖАНА ПРВА РЕГИОНАЛНА РАДИОНИЦА НА ТЕМУ „СТАМБЕНА ПОДРШКА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ“ :: ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ЧАЧАК

У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ ОДРЖАНА ПРВА РЕГИОНАЛНА РАДИОНИЦА НА ТЕМУ „СТАМБЕНА ПОДРШКА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ“
10. новембар 2017. год.

У петак 10. новембра 2017. године, у просторијама хотела Цептер у Врњачкој Бањи, одржана је прва регионална радионица на тему ''Стамбена подршка на локалном нивоу''. Организатор радионице је била Стална конференција градова и општина, у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Републике Србије.

Представник Министарства, госпођа Светлана Ристић из Београда, је говорила на тему Стамбене подршке у Закону о становању и одржавању зграда. Овом приликом је нешто више речено о појму стамбене подршке, стратегији и програму на националном нивоу, видовима стамбене подршке, корисницима стамбене подршке и финансирању стамбене подршке.

Испред Асоцијације стамбених агенција Републике Србије, присутнима се обратио господин Живорад Станковић, иначе директор Градске стамбене агенције у Крагујевцу. Он је говорио о спровођењу стамбене подршке на локалном нивоу, са посебним нагласком на извештавању о стамбеним потребама, локалној стамбеној стратегији, програмима и пројектима, институционалном оквиру на локалном нивоу и финансирању стамбене подршке.

Циљ организовања овакве регионалне радионице је упознавање представника градова и општина са основним видовима стамбене подршке и начинима спровођења на републичком и локалном нивоу, јачање свести код доносиоца одлука на локалном нивоу о значају благовременог планирања средстава за стамбену подршку у локалним буџетима, припрема јединица локалне самоуправе за извештавање о стамбеним потребама и јачање институционалних капацитета за спровођење Закона о становању на локалном нивоу.

Овом приликом је посебно истакнут значај и улога градских, односно општинских стамбених агенција, на плану имплементације Закона о становању и одржавању зграда, као и неопходност њиховог опстанка у срединама у којима ће, због губитка статуса индиректних буџетских корисника, доћи до одговарајућих организационих промена, које подразумевају, пре свега, трансформацију стамбених агенција у јавна предузећа.

Учешће у раду прве регионалне радионице су узели и представници Градске стамбене агенције Чачак.