19.09.2017. РАДНИ САСТАНАК СА ПРЕДСЕДНИЦИМА ГРАДСКИХ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПОСВЕЋЕН РЕГИСТРАЦИЈИ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА :: ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ЧАЧАК

РАДНИ САСТАНАК СА ПРЕДСЕДНИЦИМА ГРАДСКИХ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПОСВЕЋЕН РЕГИСТРАЦИЈИ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА
19. септембар 2017. год.

У уторак 19. септембра 2017. године, у сали Градског већа Града Чачка, одржан је радни састанак коме су присуствовали председници градских савета месних заједница, посвећен регистрацији стамбених заједница и именовању управника стамбених зграда.

Састанком је председавао члан Градског већа Драгомир Шипетић, а осим њега председницима савета месних заједница су се обратили и: начелник Градске управе за опште и заједничке послове Небојша Бежанић, регистратор Града Чачка Бранкица Јелић, као и предедник Управног одбора и директор Градске стамбене агенције Михаило Малетковић и Милан Драшкић.

На састанку су присутнима представљене најважније одредбе новог Закона о становању и одржавању зграда, у светлу обавезујуће регистрације стамбених заједница и именовања управника стамбених зграда. Наиме, имајући у виду законску обавезу новоизабраних управника зграда да до краја текуће године изврше регистрацију стамбених заједница, неопходно је било организовање оваквог састанка, како би се надлежним субјектима приближила наведена материја. Највеће интересовање председника месних заједница је показано у погледу ангажмана управника стамбених зграда, без обзира да ли је реч о волонтерима или пак професионалним управницима, са лиценцом Привредне коморе Републике Србије.

Овом приликом су председницима месних заједница подељени пријавни обрасци који су потребни у поступку регистрације стамбених заједница, уз договор да се у предстојећем периоду појачају активности на плану обавештавања грађана о обавезама по основу новог Закона о становању.

Информативна служба Градске стамбене агенције