29.06.2017. У КРАЉЕВУ ПОЧИЊЕ ОБУКА БУДУЋИХ ПРОФЕСИОНАЛНИХ УПРАВНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА :: ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ЧАЧАК

У КРАЉЕВУ ПОЧИЊЕ ОБУКА БУДУЋИХ ПРОФЕСИОНАЛНИХ УПРАВНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
29. јун 2017. год.

На основу јавног позива, који је недавно упутила Организациона јединица Привредне коморе Републике Србије у Чачку, у четвртак 29. јуна 2017. године, у просторијама Регионалне привредне коморе Рашког и Моравичког управног округа у Краљеву, прва група полазника будућих професионалних управника стамбених зграда започиње обуку.

Обука ће трајати од 29. јуна до 13. јула 2017.године, након чега ће бити организовано полагање стручног испита, иза чега следи издавање лиценци.

Овом приликом ће бити обрађене следеће тематске области:

 • Правни оквир у вези са коришћењем, управљањем и одржавањем зграда,
 • Административни и финансијски аспекти управљања зградом,
 • Карактеристике зграде, одржавање зграде и безбедносне процедуре и
 • Комуникација

Предавачи ће бити:

 • Драгана Бикић – Делови зграде и својинско право и Правни аспект одржавања зграде,
 • Милица Остраћанин – Управљање зградом и Административни аспекти управљања зградом,
 • Мр Наташа Костић – Финансијски аспекти управљања зградом,
 • Жељко Косовац – Осигурање од одговорности стамбене зграде за штету причињену трећим лицима и Осигурање од одговорности професионалног управника,
 • Александар Аврамовић – Култура и квалитет становања и Архитектонске карактеристике зграде,
 • Саша Маринковић – Одржавање зграде и техничке карактеристике зграде (видови и програм одржавања), Хитне интервенције, текуће и инвестиционо одржавање,
 • Владимир Мандић – База података катастра непокретности (надлежности Републичког геодетског завода, услуге РГЗ-а, основни појмови о катастру, упис у катастар непокретности и регистри),
 • Др Миљан Марашевић – Енергетска ефикасност зграде,
 • Марија Швигир – Комуникација и
 • Горан Бошковић – Безбедносне процедуре у згради (обавезе стамбене заједнице у случајевима хитних интервенција и ванредних ситуација), Заштита од пожара, опрема и системи, Контрола приступа згради, громобранске инсталације, Врсте склоништа у згради, обавезе стамбене заједнице у случајевима хитних интервенција и ванредних ситуација.

Подсећамо и на услове за стицање звања професионалног управника:

 • Најмање средње образовање у четворогодишњем трајању,
 • Положен испит за професионалног управника и стечена лиценца у складу са Законом и
 • Упис у Регистар који води Привредна комора Србије.

Котизација износи 25.000,00 динара по учеснику (плус ПДВ), а полазници добијају радни материјал, освежење на паузама и сертификат Привредне коморе Србије о обављеној обуци. Пословима професионалног управљања (члан 51. Закона о становању и одржавању зграда) могу се бавити привредна друштва или предузетници (организатор професионалног управљања), ангажовањем лица која су испунила услове за стицање звања професионалног управника.